colom-pau.jpg

colom-pau.jpg

colom-pau.jpgCALENDARI DELS CONTES PER LA PAU - Curs 2017-2018


QUAN

QUÈ

COM

QUI

Fins el 29
de setembre
Inscripcions
Formulari telemàtic
al web del CRP
Escoles
Del 29 de setembre al
4 d'octubre:
El CRP recull les sol·licituds i organitza els grups de centres.

CRP
5 d'octubre
12:30 al CRP
Trobada al CRP del professorat que participarà a l'activitat per comunicar la distribució dels grups d'alumnes per l'elaboració dels contes, el calendari i el funcionament de la wiki (com navegar-hi i com penjar-hi el contes i les il·lustracions). Es donaran també alguns recursos i eines per a la redacció i l'adaptació dels contes
S'enviarà la convocatòria a tots els centres inscrits.
A la reunió de responsables de grups i CRP
CRP

27 d'octubre

1a fase -
Totes les escoles o grups d'alumnes escriuran un conte sencer i en faran una o dues il·lustracions adients. Un cop finalitzat el publicaran a l'espai corresponent de la wiki dels Contes per a la Pau.
Wiki
Escoles

17 novembre

2a fase - Cada escola recuperarà el conte inicial escrit per l'escola anterior en el seu grup, i en farà una adaptació (modificant alguns dels aspectes: introducció, desenllaç, personatges...) creant així un nou conte i realitzant també una o dues il·lustracions. També el publicarà a la wiki.
Wiki
Escoles

15 desembre

3a fase - Cada escola recupararà el conte adaptat a la segona fase per l'escola anterior en el seu grup i en farà una nova adaptació, creant un tercer conte i il·lustracions que també publicarà a la wiki
Wiki
Escoles
Del 15 de desembre al 19 de gener
Revisió i composició final de tots els contes.
Publicació dels contes en format llibre digital i enllaçar-lo a la wiki dels Contes per la pau
Impressió dels contes, composició i enquadernació del llibre.

CRP
Fins 15 de gener
Organització de l'acte del DENIP
Enviar convocatòria i programa del DENIP
Correu electrònic
CRP
30 de gener:
Acte del DENIP (Dia escolar de la no-violència i pau): Cloenda de l'activitat dels Contes per la Pau, Lectura del Manifest del DENIP. Lectura, a càrrec d'alumnes de tots els centres parcicipants, d'un dels contes presentats. Activitat d'animació. Lliurament al regidor del llibre i el CD recull de tots els contes realitzats.
A confirmar
Escoles
CRP

NOTES:

  • Es demana, en formalitzar la inscripció, el compromís de respectar els terminis establerts per a la publicació del contes en cada una de les fases, per tal de no perjudicar la resta de grups.
  • La publicació virtual dels contes es farà mitjançant l'espai wiki (molt fàcil d'utilitzar)
    En la reunió inicial es donaran les instruccions necessàries, per aquest motiu és molt important l’assistència dels responsables dels grups.