colom-pau.jpg

CONTES DEL GRUP 3


1. Escola J. Llongueras (Grup A)

2. Escola Ventós Mir (Grup B)

3. Escola Lola Anglada (Grup A)


És molt important respectar les dates per publicar els contes:

- Inici: 24 octubre
- Nus: 14 novembre
- Desenllaç: 12 desembre


CONTES A

CONTES B
CONTES C