colom-pau.jpg


colom-pau.jpg


colom-pau.jpg
INSTRUCCIONS I ORIENTACIONS PER A LES ACTIVITATS

Llegiu atentament aquestes indicacions i, en cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el CRP crp-badalona@xtec.cat - tel 934602226


CONTES PER A LA PAU 2017/2018


OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT
1. La reflexió sobre la pau, a través dels valors de l'amistat, la responsabilitat, la cooperació..., en l'entorn proper o llunyà dels nostres alumnes.
2. Proporcionar un espai i oferir estratègies per treballar l'expressió escrita, en concret el text narratiu.
3. Fomentar la cooperació entre alumnes de diferents centres a partir de la participació en un projecte comú

QUI HI POT PARTICIPAR:
Els alumnes de 5è d'educació primària. La participació pot ser com a grup classe o amb més d'un grup per classe

QUÈ S'HA DE FER PER PARTICIPAR:
Cal inscriure's abans del 25 de setembre, omplint totes les dades del FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT. QUÈ CAL FER

- Un cop finalitzada la inscripció el CRP agruparà les escoles o els grups d'alumnes inscrits en grups de tres.
(Una escola podrà inscriure més d'un grup d'alumnes de 5è)

- L'activitat tindrà tres fases.
FASE 1: fins el 27 d'octubre
- Totes les escoles o grups d'alumnes escriuran un conte sencer i en faran una o dues il·lustracions adients. Un cop finalitzat el publicaran a l'espai corresponent de la wiki dels Contes per a la Pau.
FASE 2: fins el 17 de novembreCada escola recuperarà el conte inicial escrit per l'escola anterior en el seu grup, i en farà una adaptació (modificant alguns dels aspectes: introducció, desenllaç, personatges...) creant així un nou conte i realitzant també una o dues il·lustracions. També el publicarà a la wiki.
FASE 3: fins el 15 de desembreCada escola recupararà el conte adaptat a la segona fase per l'escola anterior en el seu grup i en farà una nova adaptació, creant un tercer conte i il·lustracions que també publicarà a la wiki
És a dir, al final de les tres fases, cada escola haurà escrit un conte inicial i n'haurà adaptat dos més.
Trobada del professorat responsable de cada grup i concreció dels grups
Un cop tancada la inscripció, el CRP convocarà a l'inici d'octubre una trobada dels tutors dels grups que participaran a l'activitat,
per comunicar la distribució de les escoles en grups, informar del calendari per a la publicació dels contes i explicar com es faper penjar-los a la wiki de l'activitat.
Pel participar a l'activitat i garantir-ne el bon funcionament és imprescindible assistir en aquesta reunió.

Temes dels contes i dinàmica per a l'elaboració
Cada escola-grup podrà escollir lliurament el tema del conte que inicia, però sempre relacionat amb la construcció de la pau, una pau entesa en el sentit més ampli d'educació per a la convivència: l'amistat, la responsabilitat, la cooperació, la no violència,el respecte a les diversitats i el respecte al medi ambient. Pot ser una proposta fantàstica o real, però ha de parlar d'una pau que impliqui compromís i/o canvi d'alguna situació on l'alumnat s'hi vegi protagonista.

Ens agradaria aconseguir un treball per a la pau a partir de la reflexió sobre situacions reals i quotidianes del nostre alumnat, defugint dels estereotips i els contes amb finals de "color de rosa".

Cada tutor/a podrà establir amb el seu grup la dinàmica que cregui més convenient per elaborar i consensuar el text i les il·lustracions del conte, però cal tenir en compte que el procés és tan important com el resultat final, per tant, recomanem crear dinàmiques que afavoreixin el treball en grup i la participació activa de tot l'alumnat.

FORMAT DEL TEXT I DE LA IMATGE
El conte es pot escriure en un document word i un cop acabat es pot copiar i enganxar-lo directament a l'espai previst a la wiki.
Recomanem que per al text s'utilitzin les tipologies arial o verdana, i una mida de 14

Les il·lustracions poden ser dibuixos escanejats o fotografies. Per penjar-les a la web hauran d'estar en format d'imatge jpg.
A l'hora d'escanejar o publicar fotografies a la wiki tingueu en compte que les imatges no siguin molt grans, uns 300K és suficient per a una bona visualització.


DESCARREGUEU LES INSTRUCCIONS i ORIENTACIONS